Polityka prywatności

1. Przepisy ogólne:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych EMT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Barczewie, zarejestrowanej jako płatnik podatku VAT, której nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej 739-389-00-51, REGON 365590540, zwana w dalszej treści EMT GROUP Sp. z o.o. (dalej Administrator, stylmebli.pl).
 2. Nie sprzedajemy i nie użyczamy osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych naszych klientów. Jedynie czynimy to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego. Zebrane dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Przez bezustannie trwający okres prac nad naszym serwisem staramy się, aby bezpieczeństwo zakupów było priorytetem. Dlatego udostępniamy jedynie pewne rozwiązania. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.
 4. Dane osobowe przez nas przechowywane są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaną dalej „RODO”.
 5. Dane osobowe są udostępniane jedynie podmiotom w celu świadczenia naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów, którym dane są udostępniane znajdują się w opisie każdego z procesów

2. Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. Twoje dane osobowe:
  1. przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy,
  2. przetwarzamy na podstawie Twojej zgody,
  3. przetwarzamy, jeżeli jako Administrator będziemy posiadać prawnie uzasadniony interes (np. w celu dochodzenia roszczeń),
  4. przetwarzamy, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

3. Dane gromadzone w naszej bazie danych służą tylko i wyłącznie do celów w jakich zostały zebrane, w szczególności są przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu udostępnienia funkcjonalności konta,
 2. w celu realizacji umowy,
 3. w celu rozpatrzenia reklamacji,
 4. w celu wysyłania Newsletter.

4. Prawa podmiotu danych.

 1. Przysługują ci następujące prawa: 

  1. prawo dostępu do danych: Masz prawo do otrzymania informacji o zakresie posiadanych przez nas danych osobowych.
  2. prawo do przenoszenia danych: Jeżeli przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy masz prawo do otrzymania od nas kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dane, których możesz od nas żądać  to dane, które nam przekazałeś.
  3. prawo do poprawiania danych: Jeżeli mamy nieaktualne Twoje dane, niekompletne lub niepoprawne masz prawo żądać od nas poprawienia swoich danych lub możesz edytować swoje dane logując się na swoje konto.
  4. prawo do usunięcia danych: Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Administrator może jednak odmówić realizacji Twojego prawa w takich przypadkach jak:
   • złożone, a niezrealizowane zamówienie
   • zaległość w płatnościach
   • toczący się spór sądowy
   • zrealizowałeś u nas zakupy, a przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych w celach księgowych
  5. prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora: Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu stylmebli.pl. Administrator wówczas zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.
  6. prawo do niewyrażenia zgody na marketing: Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingowych.
  7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeżeli:
   • nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu stylmebli.pl, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
   • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
   • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,
   • jeśli Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

5. Zasady realizacji przysługujących ci praw.

 1. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących ci praw napisz do nas na adres: sklep@stylmebli.pl lub skontaktuj się z działem Call Center : +48 897-228-227
 2. Administrator danych osobowych, dbając o zapewnienie jak najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych Twoich danych osobowych, powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym możesz się skontaktować pod adresem: sklep@stylmebli.pl

6. Jak wykorzystujemy Twoje dane w marketingu?

 1. W celach marketingowych przetwarzamy dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Newslettery wysyłamy do Ciebie na podstawie zawartej z Tobą Umowy.
 2. Treści marketingowe w szczególności: oferty, ankiety, zaproszenia oraz newsletter będą wysyłane na podany przez Ciebie adres e-mail.
 3. Przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. adres mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. adres,
  4. numer telefonu.
 4. Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom które współpracują z nami w celu realizacji usług marketingowych w tym firmom umożliwiającym dystrybucję cyfrowych materiałów marketingowych.
 5. Zapewniamy, iż Twoje dane osobowe, nie będą sprzedawane ani nie będą przekazywane firmom zewnętrznym.
 6. W każdym czasie masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielonej w celach marketingowych.
 7. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W przypadku wycofania zgody, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych co za tym idzie nie będziemy mogli wysyłać Ci treści marketingowych i nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych.
 9. Masz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Jak wykorzystujemy Twoje dane podczas zakupów online?

 1. W celach zakupu online przetwarzamy dane na podstawie zawartej z Tobą umowy sprzedaży.
 2. Klient może realizować zakupy online rejestrując konto w sklepie internetowym bądź bez zakładania konta.
 3. Każde indywidualne zamówienie jest potwierdzane email natomiast w celu zrealizowania zamówienia niestandardowego skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji i obsługi m.in:
  1. zamówienia w tym przesyłania informacji o statusie dostawy,
  2. zwrotów,
  3. wymian,
  4. płatności,
  5. zgłoszeń gwarancyjnych i reklamacji.
 5. W celu realizacji zakupów online będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. adres mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. adres,
  4. numer telefonu,
  5. NIP,
  6. adres dostawy,
  7. adres IP Użytkownika,
  8. informacje na temat płatności i historię płatności,
  9. informacje na temat zamówienia.
 6. Jeżeli posiadasz konto, w celu realizacji zakupów online będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. adres mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. adres,
  4. numer telefonu,
  5. adres dostawy,
  6. informacje na temat płatności i historię płatności,
  7. informacje na temat zamówienia,
  8. ID klienta,
  9. historię zakupów.
 7. Informujemy Cię, że będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym, ale wyłącznie w celu realizacji i obsługi procesu zakupów online (podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi z zakresu IT).
 8. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji zamówienia w porozumieniu z innymi podmiotami, które tak jak my są zobligowane do ochrony Twoich danych osobowych.
 9. Każde zamówienie realizowane w naszym sklepie wysyłane jest do Państwa wyspecjalizowaną firmą kurierską, gwarantującą bezpieczną i terminową dostawę. Przesyłka ubezpieczona jest do pełnej wartości.
 10. Zasady odbioru przesyłki:
  1. przed przybyciem kuriera należy przygotować narzędzie do przecięcia taśmy i opakowania zewnętrznego przesyłki, w celu sprawdzenia przesyłki oraz – w przypadku opcji „gotówka przy odbiorze” – wyliczoną kwotę do zapłaty,
  2. w obecności kuriera należy sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki, w razie potrzeby pokwitować i opłacić przesyłkę, następnie rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki.
 11. Jeśli przesyłka będzie budziła Państwa wątpliwości ze względu na stan zewnętrzny, prosimy o nie przyjmowanie paczki i spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Należy poinformować nas o tym zdarzeniu, a my postaramy się w jak najszybszym czasie wysłać do Państwa nowy towar lub zwrócić wpłaconą należność.
 12. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 06 (słownie: sześć) lat od dnia, w którym skorzystałeś z usługi zakupy online.
 13. Przelewy elektroniczne w naszym sklepie internetowym są obsługiwane przez serwis payu.pl,paypal.com który wykorzystuje bezpieczne logowanie SSL.
 14. Masz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. Twoje konto w StylMebli.pl

 1. W celu prowadzenia Twojego konta w naszym sklepie internetowym będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. adres mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. adres,
  4. numer telefonu,
  5. adres dostawy,
  6. ustawienia konta, historię zakupów,
  7. informację na temat dostawy,
  8. historię płatności,
  9. adres IP.
 2. Dane, o których mowa wyżej będą przetwarzane na podstawie zgody, której udzieliłeś przy zakładaniu konta.
 3. Informujemy Cię, iż w każdym czasie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody równoznaczne jest z usunięciem konta z naszego sklepu internetowego.
 4. Informujemy również, że Twoje dane osobowe będą przetrzymywane tak długo jak będziesz aktywnym klientem naszego sklepu. Usuniemy Twoje konto jeżeli nie korzystałeś  z konta  dłużej niż przez okres 06 (sześć) lat  od dnia, w którym dokonałeś ostatniego zakupu lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe nie będzie możliwe jeżeli, będziemy mieli prawnie usprawiedliwiony cel ich przetwarzania.
 5. Usuniecie Twoich danych osobowych nastąpi po usunięciu konta użytkownika.
 6. Masz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Dlaczego będziemy się z Tobą kontaktować?

 1. Nasi upoważnieni pracownicy będą mogli używać Twoich danych osobowych w następującym celu:
  1. odpowiedzi na Twoje pytania,
  2. przedstawienia oferty,
  3. obsługi procesu reklamacji,
  4. zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów,
  5. odpowiedzi na pytania techniczne,
  6. bieżącej obsługi zamówienia.
 2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać tylko dane, które nam przekażesz, m.in.:
  1. adres mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. adres,
  4. numer telefonu,
  5. adres dostawy,
  6. ustawienia konta, historię zakupów,
  7. informację na temat dostawy,
  8. historię płatności,
  9. całą korespondencję na dany temat.
 3. Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom które współpracują z nami w celu realizacji, celów o których mowa wyżej.
 4. Wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i korespondencję będziemy przechowywać przez okres 06 lat licząc od dnia, w którym otrzymano powyższe dane.
 5. W każdym czasie masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o których mowa wyżej, chyba że będziemy mieli prawnie usprawiedliwiony cel ich przetwarzania.

10. Inne przypadki wykorzystywania danych osobowych:

 1. Pamiętaj, że:
  1. Twoje dane osobowe będą udostepnienie sądom oraz innym organom administracji publicznej na każde ich żądanie.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.
 2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać następujące dane:
  1. numer klienta,
  2. numer zamówienia,
  3. nr Faktury Vat,
  4. imię i nazwisko,
  5. adres pocztowy,
  6. kwota transakcji,
  7. data transakcji.
 3. Twoje dane osobowe będą również przekazywane podmiotom które współpracującym z nami w celu realizacji m.in. firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak stanowi prawo powszechnie obowiązujące.